download.png

ร้านส้มตำชบา เป็นร้านอาหารหลากหลายสไตส์เเละรวมไปถึงรสชาติที่อร่อย บรรยากาศที่โรเเมนติกเเละยังมีเมนูหลากหลายให้เลือกทานกันอีกด้วย   ดูเพิ่มเติม

download1.png

เที่ยว กิน ถิ่นใต้  จี๊ดจ๊าด จัดจ้านที่ 'ร้านส้มตำชบา' ที่เน้นคุณภาพทุกอย่างเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นความอร่อย บรรยากาศ เเละการบริการ     ดูเพิ่มเติม